Intyg – Godkännande från målsman

Personer under 18 år som reser utan förälder/målsman behöver målsmans godkännande och underskrift.
Skanna eller fotografera ifyllt formulär och skicka via mail till [email protected]
Formuläret skall vara oss tillhanda senast 7 dagar efter bokningstillfället.
Undertecknad är förmyndare för nedanstående resenär och godkänner härmed bokningen.
Jag är införstådd med de förpliktelser jag binder mig till då jag tagit del av resevillkoren och boendeinformation samt att hyresgästen är ekonomiskt ansvarig för eventuella skador som uppkommer under vistelsen.

Bokningsnummer:

Avresedatum:

Inkvartering:

Resenär:

Personnummer:

Hemadress:

Underskrift förmyndare:

Personnummer förmyndare:

Ort och datum för underskrift: