Resegarantier

Res tryggt med Softresor.

Prisgaranti
Priserna som redovisas är per person och inga övriga avgifter tillkommer. Priserna har dessutom en valutagaranti så priset kommer inte justeras på grund av valutaändringar.

Priset kan enbart ändras på grund av oförutsedda kostnadsökningar gällande skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Är resan slutbetald kommer priset ej att förändras.

Resegaranti
Som kund hos Softresor omfattas du av de garantier vi ställer till Kammarkollegiet och du är skyddad genom resegarantilagen.
Det innebär att om resan inte kan genomföras som planerat, på grund av att arrangören går i konkurs, så får du dina pengar tillbaka.
Alla våra paketresor omfattas av resegarantilagen.

GDPR
Softresor för register över personuppgifter du lämnat i enlighet med GDPR. Informationen används för att Softresor ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder.

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Information gällandes kundresan delas till våra samarbetspartners, som hotell och bussbolag vid bokning av boende och buss. Softresor använder även uppgifter i registret för att kunna ge information och service rörande resan via e-mail, telefon och sms. Vi använder även personuppgifter för att boka utrustning.

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts. Du kan när som helst få alla dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss på [email protected].
I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).