Ring oss: 0303–960 85

Säkerhet

Skidpatrullen i Hemsedal Skisenter och Solheisen Skisenter har ansvaret för säkerheten i skidanläggningarna. Dess uppgifter är att bl.a utöva första hjälpen och transport av skadade samt säkra, inspektera och märka preparerade nedfarter. Skidpatrullen är synlig ute i skidbacken och ger även dagligen en prognos om dagens lavinfara.

Informationen uppdaterades den 26 september, 2019


Vid otur i backen

1) Sätt skidorna i kryss ovanför olycksplatsen för att undvika påkörning.

 

2) För snabb hjälp anmäl olyckan i närmsta lifthus eller ring skidpatrullen tel (+47) 32 05 53 30 alt (+47) 90 60 98 26

 

3) Ge noggrann information om typ av skada och vilken nedfart ni befinner er i. Skidpatrullhuset är beläget till vänster ovanför påstigningen till Holdeskarsheisen.

 

 

Skidvettregler för backar och parker

 

1. Ansvar för att undvika skada
Du måste handla på sådant sätt att du inte skadar dig själv eller andra.

 

2. Anpassa farten efter de förhållanden som råder
Du måste köra kontrollerat och anpassa fart och körsätt efter färdighet, terräng, förhållandet i backen och trafiken.

 

3. Väjningsplikt
Kommer du bakifrån (ovanför) har du ansvaret för att undvika kollision.

 

4. Omkörning/utförskörning
Det är förbjudet att köra rakt utför undantaget vid organiserad träning. Kör du förbi någon måste du ge den omkörde tillräckligt med plats för kontrollerade som okontrollerade rörelser.

 

5. Starta, kör in i eller sväng nedöver nedfarten
Kör du in i eller svänger du uppåt i en nedfart måste du se till att detta sker utan fara för dig själv eller andra.

 

6. Stopp i nedfart
Stoppa inte på ställen som är svåra att upptäcka.

 

7. Till fots i nedfart
Går du till fots får du bara använda dig av ytterkant av backen.

 

8. Skidstoppare/fångremmar
Skidstoppare/fångremmar är obligatoriskt. Kontrollera att bindningarna är riktigt inställda.

 

9. Respektera skyltar
Följ skyltning, märkning och anvisningar.

 

10. Hjälp vid olyckor
Vid skador har alla ansvar att hjälpa till. Vittnen och medverkanden har skyldighet att uppge namn och personnummer.